Verklaring van bondskanselier Konrad Adenauer van 13 augustus 1961 over de blokkade van Berlijn:

"De machthebbers in de Sovjetzone zijn vannacht begonnen met een blokkade van West-Berlijn, wat een openlijke breuk betekent met Viermogendhedenovereenkomsten. Deze maatregel is getroffen omdat het regime, dat de Oost-Duitse bevolking door een buitenlandse macht is opgedrongen, de interne moeilijkheden in zijn machtsbereik niet meer meester kon worden. De overige Oostblokstaten hebben van het zone-regime geŽist aan deze toestand van zwakte en onzekerheid een eind te maken. De massale vlucht uit de zone toonde de hele wereld dagelijks onder welke druk de bewoners staan, en dat hun het zelfbeschikkingsrecht, dat in de hele wereld geldt, niet gegund wordt.

Door de willekeur van het Pankovse regime (de Oost-Duitse regering) is een ernstige situatie ontstaan. Samen met onze geallieerden worden de vereiste maatregelen getroffen. De bondsregering vraagt alle Duitsers vertrouwen te hebben in deze maatregelen. Thans moeten we de provocatie van het Oosten vastberaden maar kalm onder ogen zien en niets ondernemen wat de situatie kan verergeren in plaats van verbeteren.

Met de Duitsers in de Sovjet-zone en in Oost-Berlijn blijven wij ons ten zeerste verbonden voelen; zij zijn en blijven onze Duitse broeders en zusters. De bondsregering houdt onwrikbaar vast aan het doel van Duitse eenheid in vrijheid. Vanwege het belang van deze gebeurtenissen heb ik de minister van Buitenlandse Zaken verzocht om de buitenlandse regeringen door de Duitse ambassades te laten inlichten.