Verzoekschrift van de Evangelische Kirche aan Honecker, september 1989

Wij verzoeken dus opnieuw en dringend om het volgende: - een open en natuurgetrouwe discussies te voeren over de oorzaken van de ontevredenheid en de mislukte ontwikkelingen in ons samenleving en die niet direct met stereotype vermaningen of zelfs dreigementen af te wijzen; - kritische tegenwerpingen van burgers serieus te nemen en zo in ogen schouw te nemen dat deze in herkenbare veranderingen tot uiting komen die allen ten goede komen; - zorg te dragen voor juiste informatie die alle facetten van de politiek en economie omvatten, en voor een realistische verslaggeving in onze media die niet in tegenspraak is met wat de burgers dag in dag uit zelf zien en meemaken; - daarnaar toe te werken dat alle autoriteiten elke burger als medeverantwoordelijke partners respecteren en hen niet als ondergeschikten bevoogden; - aan alle burgers, onafhankelijk van hun familiebanden, reismogelijkheden te geven naar andere landen; aan alle voormalige DDR-burgers, die naar een ander land zijn verhuist, officieel de mogelijkheid tot terugkeer te geven.


terug