Kim il Song in een radiotoespraak tot de Noord-Koreanen

Medeburgers en manschappen van het volksleger. Namens de regering van de Democratische Volksrepubliek Korea richt ik mij tot u: Het leger van de marionettenregering van de verrader Syngman Rhee is begonnen met een totaal-offensief tegen de gebieden in het noordelijk deel van onze republiek langs de gehele 38ste breedtegraad. De dappere garnizoenen van de republiek, die grimmige gevechten leverden om de invasie van de vijanden tegen te gaan, remden de opmars van het leger van Syngman Rhee.
Om haar plan een burgeroorlog te beginnen te maskeren heeft de Syngman Rhee-kliek onophoudelijk incidenten uitgelokt langs de 38ste breedtegraad en getracht de 0verantwoordelijkheid voor de provocaties af te schuiven op de Democratische Volksrepubliek Korea.
De Syngman Rhee-kliek heeft het zuidelijk deel van ons land verkocht aan de Amerikaanse imperialisten als een kolonie en een strategische militaire basis, en zijn economie geplaatst onder de controle van de Amerikaanse kapitalisten.


terug