De Praagse Lente

In januari 1968 werd Alexander Dubcek de nieuwe leider van de de communistische partij van Tsjechoslowakije. Hij verving Novotny en volgde een gematigde koers. Dit vormde het begin van de Praagse Lente. In juni verscheen het Manifest van 2000 Woorden dat ondertekend was door honderden intellectuelen, kunstenaars, journalisten en andere vooraanstaande personen in Tsjechoslowakije.

In de Sowjet Unie en bij de andere leden van het Warschau Pact rees argwaan tegenover de koers van de CPTjs. Breznjev - de leider van de CPSU - wijst de ideeŽn vierkant af van Dubcek en de zijnen en stelt dat de Sovjet Unie zich niet afzijdig kan houden van de ontwikkelingen. Sovjet-ideoloog Aleksandrov reageert scherp afwijzend op het Manifest van 2000 Woorden. De leiders van het Warschau Pact vrezen dat Tsjechoslowakije te veel zijn eigen weg zou gaan, zoals eerder Hongarije onder Nagy had geprobeerd. Vanzelfsprekend is de leiding van de CPTsj het niet eens met de voorstelling van zaken. Breznjev vergewiste er zich van bij de Amerikaanse president of de afspraken zoals die door de SU en de VS gemaakt waren over verdeling van Europa in invloedssferen, nog golden. Nadat Breznjev het duidelijk was geworden dat van de kant van het Westen geen militair antwoord verwacht hoefde te worden, besloot het Warschau Pact troepen te sturen en een einde te maken aan het socialisme met het menselijk gezicht, zoals Alexander Dubcek zijn politieke koers noemde. In augustus vielen de tanks Praag binnen. De Pravda verdedigt de inval met het argument de contra-revolutie geen kans te willen geven. Dubcek capituleert en de Praagse Lente is ten einde. Husak wordt de opvolger van Dubcek en begint kort daarna met grootscheepse zuiveringen.


terug