Uit de nota van de Sovjet Unie aan de Verenigde Staten betreffende Duitsland en de situatie rond Berlijn, 27 november 1958

Hier in de historische hoofdstad van Duitsland staan twee werelden in direct contact met elkaar, en telkens bereiken daar de wrijvingen van de 'koude oorlog' een hoogtepunt. En in deze stad, verdeeld in twee delen bestaat al gedurende vele jaren een situatie van voortdurende wrijving en spanning.

De stad Berlijn die getuige was van de grootste overwinning in de gezamenlijke strijd van onze landen tegen fascistische agressie, is nu een gevaarlijk centrum van tegenstellingen geworden tussen de grote mogendheden die bondgenoten waren in de laatste oorlog. In de betrekkingen tussen de mogendheden kan de stad vergeleken worden met een smeulende lont die verbonden is met een kruitvat.

De politiek van de Westelijke mogendheden werd in stijgende mate beÔnvloed door krachten die bezeten waren van haat tegen socialistische en communistische ideeŽn, maar die tijdens de oorlog hun vijandige bedoelingen ten aanzien van de Sovjet Unie verborgen hielden. Daaruit vloeide voort dat agressieve leiders, tegenstanders van een vreedzame coŽxistentie, in het Westen het initiatief namen tot een intensivering van de ideologische strijd. Het sein daartoe werd aan de Verenigde Staten en andere Westerse mogendheden gegeven door W. Churchill in zijn beruchte redevoering te Fulton, in maart 1946.

In dit verband stelt de regering van de Sovjet Unie de regering van de Verenigde Staten er hierbij van op de hoogte dat de Sovjet Unie de overeenkomst, gesloten op 12 september 1944 tussen de USSR, de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk betreffende de bezettingszones van Duitsland en het beheer van Groot-Berlijn, als nul en gener waarde beschouwt.


terug