Truman doet een beroep op de Verenigde Naties

De aanval op Korea laat er geen enkele twijfel over bestaan dat het communisme zich thans bedient van gewapende invasie en oorlog. Ik weet dat de leden van de VN de consequenties van deze jongste agressie in Korea, die een schending betekent van het Handvest van de VN, zorgvuldig zullen overwegen. Een terugkeer naar het toepassen van geweld in internationale aangelegenheden zou verstrekkende gevolgen hebben. De VS zullen voortgaan met het handhaven der wet.


terug