Verklaring van president Truman in verband met Korea, 27 juni 1950

Ik heb de Amerikaanse lucht- en zeestrijdkrachten (vanaf 30 juni: ook de grondstrijdkrachten) bevel gegeven de troepen van de Koreaanse regering te dekken en te ondersteunen. De aanval op Korea maakt het duidelijk, dat het communisme is overgegaan van ondermijning op verovering van onafhankelijke naties en nu gebruik zal maken van militaire invasie en oorlog. In deze omstandigheden zou de bezetting van Formosa door communistische strijdkrachten een directe bedreiging zijn van de veiligheid van het Pacificgebied en voor de strijdkrachten van de Verenigde Staten, die daar hun wettige en noodzakelijke functies uitoefenen. Daarom heb ik de Zevende Vloot bevolen een aanval op Formosa te voorkomen.

Uit: Demey, J. (e.a.), Onze tijd in documenten, Lier 1976


terug