Op 18 augustus 1961 spreekt de voorzitter van de Staatsraad Walter Ulbricht in een televisietoespraak over de afgrenzing van de sectorgrenzen van West-Berlijn en de bouw van de Muur:

"Voor iedereen die ogen heeft om te zien en oren om te horen, is duidelijk geworden dat West-Berlijn een uiterst gevaarlijke oorlogsbrandhaard is, die een tweede Sarajevo kan worden.

Steeds meer mensen in Duitsland en ook in andere landen raakten ervan overtuigd dat het niet meer genoeg was om in het algemeen over vrede te praten. Er moest in de eerste plaats voor worden gezorgd dat de brand die in West-Berlijn was aangestoken en die dreigde over te springen naar de huizen van de buren, op tijd onder controle kwam. Het was onze opdracht om dat te doen. Tenslotte bevindt dit West-Berlijn zich midden in ons territorium en binnen de grenzen van onze staat. Het was ons huis dat in brand dreigde te vliegen. Het was dus ook onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de brandhaard onder controle kwam. Daar komt bij dat wij als deel van het socialistische kamp, als socialistische staat, de hoge plicht hebben om de politiek van vreedzame coŽxistentie, die de hele wereld nodig heeft, niet door waanzinnig geworden West-Duitse militaristen en hun West-Berlijnse afdeling te laten verstoren. ...

... In West-Duitsland en in West-Berlijn verkrachten vele politici het begrip van de menselijkheid. De mensenhandelaars, de onmenselijke organisatoren van mensenhandel en kinderroof, de afpersers en leugenaars en lasteraars, wier handwerk onmogelijk gemaakt wordt, verwijten daarom de Duitse Democratische Republiek onmenselijkheid. Uitgerekend zij! Deze huichelaars treuren er alleen maar om dat zij hun misdaden niet voort kunnen zetten.

Ik bedoel: het eerste gebod van de menselijkheid is toch om de vrede te bewaren, een oorlog te verhinderen en voor dit doel alle noodzakelijke maatregelen te nemen. ... Niemand kan van ons zeggen dat wij houden van prikkeldraad, maar prikkeldraad is ongetwijfeld goed en nodig als bescherming tegen diegenen die de Duitse Democratische Republiek willen binnenvallen. En alle burgers van West-Duitsland en West-Berlijn die onze beschermingsmaatregelen niet bevallen, zou ik willen zeggen: Leg de ultra's en militaristen aan banden! Dan zal er ook aan de grens van de Duitse Democratische Republiek geen prikkeldraad zijn. ...

... Veel zal er nu in Berlijn gemakkelijker zijn... Veel zal nu sneller gaan, nu de invloed van het West-Berlijnse frontstadmoeras radicaal is ingeperkt. Wij kunnen ons nu ongestoord wijden aan de opgave waarvan de vervulling de hele bevolking van de Duitse Democratische Republiek ten goede komt. En velen van ons zullen zich bewust zijn geworden van hun kracht, wat hun arbeid zeer ten goede zal komen."