Viermogendheden-overeenkomst over Berlijn

Alle beperkingen, sinds 1 maart 1948 door de regering van de Sovjet-Unie opgelegd aan de verbindingen, het transport en de handel van tussen Berlijn en de Westelijke zones van Duitsland en tussen de Oostelijke zone en de Westelijke zones, zullen op 12 mei 1949 worden opgeheven.


terug