Assignaat

assignaat1.gif Tijdens de Franse Revolutie werden deze papieren in omloop gebracht. De assignaten kregen de betekenis van papieren geld. Assigner betekent in het Frans toekennen, d.w.z. het recht op een stukje onteigende kerkelijke grond. De assignaten dienden als dekking voor deze kerkelijke goederen die in beslag genomen waren.

assignaat


terug