Uit de memoires van Madame Roland

Frankrijk  is nog slechts één groot bloedbad; een bloederige arena, waar zijn eigen kinderen elkaar verscheuren. ... welk Babylon bood ooit het schouwspel aan van dit Parijs, bezoedeld door bloed en uitspattingen, bestuurd door magistraten, die er hun beroep van maken leugens in omloop te brengen, lasterpraat te verkopen, sluipmoord openlijk te prijzen.

uit: Klinkenberg, P., Van de Franse Revolutie tot de restauratie. 1924


terug