De gematigden vrezen de afschaffing van het koningschap en eigendomsrecht. Barnave op 15 juli 1791 in de Assemblée Nationale

De zaak is deze: willen wij de revolutie beëindigen, of willen we haar opnieuw beginnen? Gij hebt de mensen voor de wet gelijk gemaakt, gij hebt de burgerlijke en de politieke vrijheid bezegeld, gij hebt aan de Staat alles teruggegeven wat aan de soevereiniteit van het volk ontnomen was. Een stap verder zou betreurenswaardig zijn, een stap verder op de weg van de gelijkheid zou de vernietiging van de eigendom betekenen. En elke verlenging van de revolutie is heden ten dage noodlottig ... Gij weet allen, dat de nacht van de 4e augustus aan de revolutie meer aanhangers bezorgd heeft dan alle principes der filosofie en der rede, waarop gij uw wetten baseert. Als degenen, die nu nog verder zouden willen gaan, weer een nacht van de 4e augustus organiseren, wat zouden zij dan anders kunnen voorstellen dan wetten tegen de eigendom? Als men van de constitutie (die de eigendom onaantastbaar noemt) afwijkt, waar zal dan het punt zijn, waar men halt houdt en waar zullen in het bijzonder uw opvolgers halt houden? De Constitutie garandeert de onschendbaarheid van de koning. Ongetwijfeld heeft hij een misstap begaan. Maar de Franse natie weet meer lief te hebben dan te haten.


terug