Besluit van de Assemblée nationale, 27 september 1791

De Assemblée nationale overwegende

dat de voorwaarden noodzakelijk om een Frans burger te zijn en een actief burger te worden vastgelegd zijn in de Constitutie, en dat iedere man die voldoet aan voornoemde voorwaarden, die de burgereed aflegt, en zich bindt aan de verplichtingen die de Grondwet stelt, het recht heeft op alle voordelen die de Constitutie verzekert,

Herroept alle opschortingen, beperkingen en uitzonderingen aangebracht in voorgaande decreten met betrekking tot Joodse individuen die de burgereed willen zweren, wat beschouwd zal worden als een verwerping van alle privileges en uitzonderingen die eerder ten faveure van hen.


terug