Docteur Guillotin

Het apparaat dat zijn naam draagt, is niet door hem uitgevonden. Joseph Ignace Guillotin was een revolutionair politicus, lid van de Derde Stand. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan zijn pleidooi om het lijden van de ter dood veroordeelden te verzachten. Gebruikmaking van dit apparaat zou in elk geval voor een snelle en doelmatige dood kunnen zorg dragen. Voordat het gebruik van de de guillotine in zwang kwam, kon een ter dood veroordeelde edelman kiezen of hij met het zwaard of met de bijl zou worden terechtgesteld. Voor iemand uit het volk was er slechts rad en het radbreken, tenzij hij veroordeeld was tot vierendeling. Terechtstellingen vormden dramatische gebeurtenissen tijdens het ancien régime. Docteur Guillotin is zelf getuige bij verscheidene terechtstellingen.

Hij zet zich in voor het geven van dezelfde straffen voor dezelfde vergrijpen. Volgens de overlevering kwam Docteur Guillotin op het idee van mechanische onthoofding door een bezoekje aan een marionettentheater in Parijs waar les Quatre Fils Aymon werd opgevoerd. In dit spel snijdt een apparaat een van de poppen handig en bekwaam de kop af. Na afloop van dit theater vond Guillotin zijn guillotine uit, zo wil de overlevering. In elk geval doet Guillotin enkele dagen later het voorstel om de doodstraf door middel van een simpel mechaniek te voltrekken. "Het mechaniek", zo verhaalt de griffier in Journal des États généraux, "werkt als de bliksem, het hoofd vliegt door de lucht, het bloed gutst eruit, de persoon is niet meer!" Volgens een wat morbide overlevering zou hij met vooruitziende blik tegen zijn collegae hebben gezegd: "Met mijn machine zal ik u het hoofd van de romp scheiden voordat u kunt knipperen met uw ogen en u zult er amper onder lijden!" Over de precieze uitvinding van het apparaat bestaan verschillende versies, zelfs Lodewijk XVI zou er aan hebben meegewerkt.

Uiteindelijk is het ontwerp gereed voor gebruik. De Nationale Vergadering neemt het voorstel tot in gebruik name aan.en op 25 april 1792 werd de louisette of la petite Louison (nee..., niet genoemd naar de koning, maar naar een van de medeontwerpers) in bedrijf gesteld. Tot stomme verbazing en teleurstelling van het publiek werd het hoofd van de bandiet Nicolas-Jean Pelletier snel en netjes van de romp gescheiden. Vanaf 13 augustus 1792 stond het mechaniek opgesteld op de Place du Carrousel en deed aldra zijn onvermoeibaar bloedig werk en heette guillotine, tot wanhoop van docteur Guillotin... 


terug