Mirabeau

In de eerste dagen van de revolutie was Mirabeau een van de belangrijkste revolutionairen, die niet alleen de 'bedoelingen' van de koning durfde trotseren, maar ook pleitte voor aanvaarding van de belastingvoorstellen van Necker, hoe pijnlijk ook voor de bezittende klasse van Frankrijk. Als gepoogd wordt om op de vloot de tricolore niet te voeren, staat Mirabeau op de bres om dit te verhinderen. Als er gepoogd wordt een wet op de emigratie te doen in gaan, bestrijdt Mirabeau deze met inzet van al zijn krachten.Mirabeau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


terug