Necker en zijn vrouw Susanne, née Curchod

Necker was al in 1781 te hulp geschoten bij het oplossen van de schatkist problemen van de Franse koning  Lodewijk XVI Met zijn eigen vermogen vergaard als bankier in Zwitserland (en ook nog van protestantse huize) had Necker enig soelaas geboden aan de geldproblemen van Lodewijk XVI, vooral door geld te lenen. Het betekende wel dat de schaatsschuld een enorme omvang kreeg: ruim een miljard livres. Het mocht niet baten en hij wordt opgevolgd door  Calonne. Ook deze redt het niet en nadat ook diens opvolger Loménie de Brienne geen succes bleek te kunnen boeken, wordt Necker in 1788 teruggeroepen naar het hof om orde op zaken te stellen. Hij geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven, waarna niet anders te constateren valt dat Frankrijk bijna bankroet is. Er is nog slechts een mogelijkheid om uit de misère te geraken: het bijeenroepen van de Staten Generaal. Dat zou dan voor het eerst zijn sinds 1614!

Hij was getrouwd met Susanne Curchod. Samen hadden zijeen dochter, Germaine, later bekend als Madame de Staël.


terug