De hertog van Brunswijk aan het Parijse volk, zomer 1792

Als de koning, koningin en koninklijke familie ook maar het minste geweld of de minste belediging wordt aangedaan en er niet onmiddellijk maatregelen getroffen worden voor hun veiligheid, behoud en vrijheid, dan zullen de keizer van Oostenrijk en de koning van Pruisen wraak nemen op een wijze die men zich lang zal heugen, door de stad Parijs aan een militaire terechtstelling te onderwerpen en de schuldigen de straf te geven die zij verdienen.


terug