Het Directoraat


Na de terechtstelling van Robespierre en de sluiting van de Jacobijnenclub trad een regering naar voren die zich bekende tot de liberale principia van de Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger, hoewel de Parijse massa de revolutionaire heerschappij probeerde te herstellen. De Constitutie voorzag in een tweekamerig stelsel gebaseerd op een beperkt kiesrecht. De uitvoerende macht zou komen te liggen bij een Directoraat van vijf gekozen leiders. Voordat het zover was op 22 augustus 1795 om hier over te gaan stemmen moest eerst een Parijse opstand worden neergeslagen.
Het Directoire kende vooral dankzij het optreden van Napoleon grote militaire successen in ItaliŽ. De laatste twee jaar van haar bewind viel het Directoire uit elkaar vanwege de anarchie op het Franse platteland, royalistische opstanden in de buitengewesten en een reeks van militaire nederlagen in de zomer van 1799. Het Directoire deed niets anders dan op de winkel passen. Voor Napoleon was dit de gelegenheid om een staatsgreep te plegen en sommige delen van de revolutie verder te dragen.


 

terug