Père Duchesne tegen de Girondijnen, oktober 1793

Er is geen weg meer terug, gvd., de verraders staan met hun rug tegen de muur. Er moet nu gerechtigheid worden gedaan. Cartouche-Brissot en zijn bende van dieven en moordenaars, de schurken van de Gironde, zullen nu eindelijk het loon voor hun misdaden ontvangen. Het decreet van beschuldiging is nu eindelijk gelanceerd. We hebben wel moeite gehad om het zo ver te krijgen, want, goddank, wordt alles nog onderling bedisseld. Er is wel tijd nodig, g.v.d., om de lieden die de wet maken zo ver te krijgen dat zij deze in hun eigen belang maken. Men heeft terecht de justitie vergeleken met een spin, die in haar weefsel alleen de kleine vliegjes vangt. terwijl de horzels en de grote vliegen het weefsel verbreken en de spin zelf verslinden.

Uit: Janssen Perio, E.M., Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Getuigenissen en documenten over de Franse revolutie. Baarn, 1989, p.194


Copyright ©2001 M. Kropman. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 27 september 2010