De Jacobijnse Madame Jullien over de bestorming van de TuilerieŽn, 10 augustus 1792

Het volk heeft alles in het paleis kort en klein geslagen. Het heeft de hele luxe inboedel van de koningen onder zijn voeten vertrapt. De kostbaarste schatten zijn door het raam gevlogen; de kazernes van de Zwitsers zijn in de vier hoeken aangestoken en men riep dat het paleis met de bodem gelijk moest worden gemaakt. Er zijn hoofden afgesneden en het kwam tot uitbarstingen van de volkswoede, waarvan de wreedheid aan hen die niet doordenken, erger toeschijnt dan de geraffineerde snoodheid van hovelingen, die om wille van een maÓtresse of een intrigant hele geslachten ten gronde richten.

Het Franse volk heeft in Parijs Oostenrijk en Pruisen overwonnen. deze dag die mij door twee of drie aristocraten die ik in hun gevangenis had bezocht, werd genoemd als de dag die hen als op vleugels in de TuilerieŽn zou terugbrengen, heeft hen er tienduizend mijlen van verwijderd. Volgens hen zou het een signaal worden voor de burgeroorlog; maar ik denk dat wij vandaag de fakkel hebben uitgedoofd die deze moest laten oplaaien.
Lodewijk XVI is nu inderdaad afgezet; hij heeft het toegelaten dat men zijn trawanten tegen zijn volk bewapende, ja hij heeft nog meer gedaan: hij heeft ze laten neermaaien met schroot!
Het verrassende is dat tegen de middag de heilloze strijd ten einde was en dat de veiligheid, neen de vrolijkheid waren teruggekeerd. Alle vrouwen liepen eerst huilend en jammerend door de straten, omdat elk een wrede vergelding verwachtte en vreesde. Veel troepen keerden tegen twee uur 's middagsmet hun trofeeŽn terug: wapens, lappen die ze op hun bajonetten hadden gespiest, overblijfselen van de Zwitsers enzovoort. Marion is tot op het plein van het Carroussel gekomen, war ze veel doden heeft zien liggen, die men wegdroeg, de laatsten van misschien vele duizenden doden. Zij heeft me verteld dat de straten vol vrouwen waren; ze heeft nog nooit zoveel mensen gezien.
Met Auguste heb ik de hele namiddag rondgelopen; maar we zijn niet verder gekomen dan tot het stadhuis en het paleis; men moest zich overal door het gedrang heen wringen en dat heeft me verhinderd om verder te komen. Onderweg heb ik naar bijzonderheden gevraagd over het salvo van de Zwitsers, dat zo onverwachts en verraderlijk was dat het de leeuw heeft wakker geschud en alle partijen verenigd. Het was geheel niet geprovoceerd,dat kan heel Parijs getuigen.
Vannacht zal ik met open deuren slapen, terwijl alle bezitters in de hoofdstad in afwachting van rovers hun deur met dubbele kettingen hebben afgesloten. De rovers! dat is nu het stokpaard, en veel mensen zullen morgen erg verbaasd zijn dat ze nog leven, aangezien het canaille zich immers, door geen wet meer gebonden, vanavond op hen en hun schatten zal storten.
Parijs is geÔllumineerd en patrouilles trekken door de straten als in 1789. Er heerst de diepste rust en de veiligheidspolitie is zo actief, dat men in alle rust kans slapen.

uit: Janssen Perio, E.M., Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van KaÔn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie. Baarn, 1989. pp.155-156 Laatst bijgewerkt: 29 maart 2006