Kalender van de Franse Revolutie

JAAR

DAG

Gebeurtenis

1781 februari Necker presenteert zijn Compte Rendu
  mei Necker wordt ontslagen
  zomer Joseph II bezoekt Versailles
  22 oktober Geboorte van de dauphin Louis Joseph
1782 2 maart Dood van Madame Sophie
  mei Bezoek van de tsarevitch en zijn vrouw aan Parijs
1783 juni Fersen keert terug uit Amerika
  3 juni Verdrag van Versailles waarbij de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten wordt erkend
  10 november Calonne wordt benoemd tot algemeen controleur van de Schatkist.
1784 27 april Italiaanse opvoering van de Mariage de Figaro
1785 20 februari Aanschaf van paleis Saint-Cloud voor Marie-Antoinette.
  27 maart Geboorte van Louis Charles, hertog van Normandië, de latere koning Louis XVII
  24 mei Eerste bezoek na haar bevalling aan Parijs door Marie Antoinette, waar zij in ijzige stilte wordt ontvangen: "Wat heb ik hun aangedaan?", vraagt zij zich af.
  15 augustus Begin van de Affaire van het verdwenen halssnoer
  8 november Verdrag van Fontainebleau regelt de Schelde-kwestie.
1786 31 mei Vrijspraak van kardinaal de Rohan
  juni Bezoek van Ferdinand, broer van Marie-Antoinette, samen met zijn vrouw Béatrice d´Este, hertog en hertogin van Modena
  eind juni Reis van Lodewijk XVI naar Cherbourg
  9 juli Geboorte van Sophie-Hélène-Béatrice.
  17 augustus Dood van Frederik II van Pruisen op 74-jarige leeftijd
  29 december Lodewijk XVI kondigt de bijeenroeping aan de Vergadering der Notabelen.
1787 22 februari Bijeenkomst der Notabelen
  9 april Calonne valt in ongenade
  eind april Brienne wordt de vervanger van Calonne
  25 mei Uiteengaan van de Vergadering der Notabelen
  18 juni Dood van Sophie, dochter van Louis XVI en Marie Antoinette
  juni- augustus Conflict tussen het Parlement van Parijs dat de voorstellen van Brienne verwerpt en bijeenroeping van de Staten Generaal eist.
  17 september Het Congres aanvaardt de Amerikaanse Grondwet
  19 november Koninklijke zitting in het Parlement: Lodewijk XVI legt de registratie van de verordeningen op en verbant de Hertog van Orléans.
  23 december Dood van Madame Louise
1788 3 mei Het parlement van Parijs publiceert Déclaration des lois fondamentales du Royaume
  5 mei De leden d'Émpremesnil en Monsabert worden gearresteerd
  8 mei Hervorming die de bevoegdheden van het parlement vermindert. De afgevaardigden uit de provincie verzetten zich.
  7 juni Grenoble beleeft zijn Journée des tuiles
  8 augustus Aankondiging dat de Staten Generaal op 1 mei 1789 bijeen zullen worden geroepen
  25 augustus Vertrek van Brienne en terugroeping van Necker
  september Herstel van de parlementen
1789 5 mei Opening van de Staten Generaal
  4 juni Dood van de dauphin Louis Joseph
  20 juni Eed van de Kaatsbaan
  23 juni Koninklijke zitting van de Staten Generaal
  11 juli Heenzenden van Necker
  14 juli Bestorming van de Bastille
  16 juli Terugroepen van Necker
  4 augustus Afschaffing van alle privileges
  26 augustus Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger
  5/6 oktober Lodewijk XVI en Marie Antoinette worden onder dwang naar Parijs gebracht
1790 20 februari Dood van Joseph II en troonsbestijging van Leopold II
  12 juli Aanname van de constitution civile voor de geestelijkheid
  14 juli Feest van de Federatie
  4 september Heenzenden Necker
  9 oktober De Mercy  vertrekt naar Brussel
  begin december Oostenrijkse troepen trekken Brussel binnen. Einde van de opstand in de zuidelijke Nederlanden
  26 december De koning sanctioneert het decreet waarmee de geestelijkheid de eed op de burgerlijke grondwet moet afleggen
1791 20 februari Vlucht van Mesdames Adélaïde en Victoire
  maart/april Veroordeling door de paus van priestereed op de burgerlijke grondwet
  2 april Dood van Mirabeau
  18 april Het volk belet de koninklijke familie af te reizen naar Saint-Cloud
  20 juni Vlucht van de koninklijke familie. Vlucht van de graaf en gravin de Provence
  21 juni Aanhouding van de koning en koningin in Varennes
  25 juni Terugkeer van Lodewijk XVI en Marie Antoinette in Parijs
16 juli Scheuring in het Jacobijnse kamp over de republikeinse kwestie. Stichting van de Feuillants
17 juli De Nationale Garde opent het vuur op 50.000 demonstranten die Louis XVI niet langer meer als hun koning wensen te erkennen.
22 augustus Opstand van de slaven op Saint-Domingo inde West
27 augustus Verklaring van Pillnitz
14 september Louis XVI legt de eed op de grondwet af
30 september De Assemblée constituante gaat uit een
1 oktober Eerste zitting van de Assemblée législative
31 oktober Graaf de Provence wordt gesommeerd terug te keren naar Frankrijk op straffe van verlies van zijn rechten op het regentschap
9 november De émigrés worden gesommeerd terug te keren op straffe van verlies van al hun goederen
11 november De koning spreekt zijn veto uit over de decreten van 31 oktober en 9 november
14 november Pétion gekozen tot burgemeester van Parijs
29 november Decreet waarin de weerspannige priesters tot verdachten worden bestempeld
1792 3 februari Oostenrijks-Pruissische bijeenkomst over de deling van Polen
11april In Leuven worden priesters verplicht de civieke eed af te leggen.