LŽAmi du Peuple over de komst van de koninklijke familie naar Parijs, 7 oktober

De koning, de koningin en de dauphin met hun gevolg arriveerden gisteravond omstreeks 7 uur in de hoofdstad. Het is waarlijk een feest voor de goede Parijzenaren om de koning in hun midden te hebben. Zijn aanwezigheid zal de situatie onmiddellijk veranderen: de armen zullen niet meer van honger omkomen. Maar dit voordeel zal spoedig als een droom vervluchtigen als we de koninklijke familie niet definitief in ons midden houden totdat de grondwet volledig in werking is getreden. LŽAmi du Peuple  deelt de vreugde van zijn welbeminde medeburgers, maar laat zich hierdoor niet in slaap sussen.

uit: Scurr, Ruth, Fatale Zuiverheid. Robespierre en de Franse Revolutie. Amsterdam, 2006. p. 118


terug