De laatste brief...

In de jaren van de Terreur en het bewind van het Comité voor Algemeen Welzijn onder aanvoering van Robespierre belandden velen in de gevangenissen van Parijs in afwachting van een revolutionair proces waar op grond van een al dan niet twijfelachtige beschuldiging de guillotine een einde zal maken aan hun leven. Tijdens hun verblijf hebben zij geprobeerd zo goed en zo kwaad  als dat ging een balans op te maken van hun leven. Sommigen deden nog een wanhopige poging om uit de greep van de beul te blijven door een beroep te doen op alle mensen die zij kenden en waarvan zij dachten dat zij nog enige invloed konden uitoefenen. Meestal leidde dit slechts tot een verdachtmaking aan het adres van diegenen waartoe zij hun toevlucht meenden te moeten zoeken. Anderen stuurden vanuit de gevangenis een brief met goede raad ten afscheid aan hun beminden.
In de archieven zijn vele van dergelijke afscheidsbrieven bewaard gebleven. Olivier Blanc heeft hiervan een groot aantal in zijn boek De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie verzameld. Hier staan er enkele vermeld.

Persoon:
Laatste brief:
Marie-Antoinette Aan u, mijn zuster, richt ik mijn laatste brief
Olympe de Gouges Aan burger Degouges, hoofdofficier in het Rijn-leger
Louis XVI Testament van Louis XVI
Charlotte Corday Brief aan haar vader
Guillaume-Antoine Lemoine Houd moed, mijn vriend, houd moed
Gabriël Rochon de Wormeselle Aan burgeres Wormeselle
Prinse van Monaco Brief aan Fouquier-Tinville
Cécile Quevrin Cécile Quevrin bepleit haar onschuld
Madame Roland Brief aan haar dochter
Coittant Zijn laatste uur heeft geslagen, denkt hij....
Markies de la Valette Coittant vertelt hoe de Markies zijn lot probeert te ontlopen
Coittant Herinnering aan de cipier Marino
Fouquier Tinville Zonder wrok...
Marie-Madeleine Coutelet Aan burger Coutelet, per adres burgeres Neuvéglise
Burger Boilleau Aan burgers Boilleau
Bourget Brief aan zijn vrouw
Burgeres Fournier Brief aan haar man

 

 

 

 

 

 

terug