Lettres de cachet

Letterlijk betekent dit ‘verzegelde brieven’. Voor de Frans revolutie van 1789 waren in Frankrijk de lettres de cachet koninklijke brieven waarin de koning iemands gevangenneming of verbanning gelastte. Soms had de politieprefect lettres de cachet in zijn bezit waarop hij alleen maar een naam behoefde in te vullen. In de 18e eeuw is er nog wel eens misbruik gemaakt van deze lettres de cachet, doordat het mogelijk was blanco lettres de cachet te krijgen via een relatie aan het hof. Door slechts de naam van een rivaal of een lastige schuldeiser in te vullen, kon men zich van hem ontdoen. Overigens is dit misbruik geringer geweest dan menige 18de- eeuwse schrijver ons wil doen geloven. Gevangenen bevrijd


Uit: Leber, W.B., Historische begrippen. Groningen, 1975. p. 171

terug