Het besluit tot het levée en masse. Oproep tot massamobilisatie, augustus 1793

Art. 1. Vanaf dit ogenblik, totdat de vijanden van het grondgebeid van de Republiek zullen zijn verdreven, verkeren alle Fransen in een staat van permanente oproep voor de dienst aan de legers. De jonge mannen zullen naar het front trekken; de getrouwde mannen zullen de wapens smeden en voor de bevoorrading zorgen; vrouwen zullen de tenten en kleren produceren en in de hospitalen dienen; de kinderen zullen van oud linnengoed verbanden maken en de grijsaards zullen zich naar de openbare pleinen laten overbrengen om de moed van de strijders aan te moedigen, de haat tegen de koningen en de eenheid van de Republiek.
Art. 2. De nationale tehuizen zullen worden veranderd in kazernes, de openbare gebouwen in wapenwerkplaatsen, de bodem van de kelders met loog worden uitgewassen om er de salpeter aan te onttrekken.
Art. 3. Alle zwaarden zullen uitsluitend ter beschikking staan van de mannen die tegen de vijand opmarcheren. ...
Art. 4. De rijpaarden worden gevorderd om de cavaleriecorpsen te versterken ....
Art. 7. Niemand zal zich kunnen laten vervangen voor de dienst waarvoor hij wordt opgeroepen. ...
Art. 8. De lichting is algemeen; de niet-gehuwde burgers of weduwnaars zonder kinderen, van achttien tot vijfentwintig jaar, zullen als eersten optrekken; zij moeten zich terstond naar de hoofdstad van hundistrict begeven, waar zij zich dagelijks in het gebruik van de wapens zullen oefenen in afwachting van het bevel tot vertrek.
Art 11. Het bataljon dat in ieder district wordt gevormd, wordt verenigd onder een vaandel met het volgende opschrift Le peuple français debout contre les tyrans.

Copyright ©2001 M. Kropman. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 27 september 2010