Lodewijk XVI

Deze 'laatste koning van Frankrijk' hield meer van jagen en knutselen aan ingewikkelde sloten, dan het besturen van zijn land.
Het liep dan ook tragisch met hem af.

Lodewijk XVI volgde in 1774 zijn grootvader op. Als twintigjarige op de troon deed hij zijn best, maar was op geen enkele manier opgewassen tegen de eisen die het koningschap aan hem stelde. Hovelingen spraken en schreven uiterst smalend over hem. Een van het was Saint-Priest die wel een heel vernietigend beeld van de koning schetste. Zelfs zijn fatsoenlijke karakter leek tegen hem te werken en aan zijn ondergang bij  te dragen. Zijn  huwelijk met de Oostenrijkse prinses Marie-Antoinette was ook de eerste jaren geen succes. Lodewijk bleek haar gedurende lange tijd maar niet zwanger te kunnen maken. Volgens de publieke opinie stond een kleine, maar hinderlijke belemmering dit in de weg. Voor de Fransen maakte hem dit tot het lachertje onder de Franse koningen. In werkelijkheid stonden Lodewijk XVI en Marie Antoinette huiverig tegenover elke vorm van lichamelijkheid met elkaar, laat staan dat zij met elkaar een bevredigende sexuele relatie onderhielden. Het enige dat telde was het verwekken van een mannelijke nakomeling, dochters telden niet mee.
Toen de Marie Antoinette dan ook eindelijk zwanger was, werd door velen direct getwijfeld aan zijn vaderschap. Marie Antoinette werd met dit alles en meer er zeker niet populairder op. Voor Lodewijk XVI betekende het een extra handicap. Hij zocht zijn toevlucht het meest in de jacht in plaats zich met het staatsbestuur te bemoeien. Zijn dagboek is in deze even onthullend als ontstellend: de jacht ging voor, ook voor de Revolutie! Hij was absoluut niet opgewassen tegen de eisen die het landsbestuur aan hem stelde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij niet alleen zijn koningschap en naam verloor, maar als burger Capet zijn hoofd moest afstaan aan de revolutie. Lodewijk op vijftienjarige leeftijd

Een jaar voor zijn huwellijk met Marie Antoinette schilderde Louis Michel van Loo dit kleurig portret. Lodewijk is op dit portret vijftien jaar! Vergelijk dit portret eens met het portret uit later tijd. Wat een droefenis is er verschenen. 


terug