Marie-Antoinette verraadt de plannen van Dumouriez, maart 1792

M. Dumouriez, die niet meer twijfelt aan het feit, dat de mogendheden overeengekomen zijn, de troepen te doen opmarcheren, is van plan hier het eerste te beginnen met een aanval op Savoye en een op het land van Luik ... Dat is het resultaat van de ministerraad van gisteren; het is goed, dit plan te kennen, om op de hoede te zijn en alle nodige maatregelen te nemen. Naar het schijnt zal dit gauw gebeuren.

Uit: Klinkenberg, P., Van de Franse Revolutie tot de Restauratie. Amsterdam, 1924, p41


Copyright 2001 M. Kropman. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 27 september 2010