Joseph Marie Chénier dichtte een hymne op het Opperwezen

Vader van het Heelal, opperste Intelligentie,
Weldoener, door ons blinde stervelingen niet gekend,
Gij openbaarde Uw Wezen aan de dankbaarheid
Die alleen altaren opricht ter Uwer ere.
Uw tempel is in de bergen, in de lucht en op de golven,
Gij hebt noch verleden, noch toekomst,
En, zonder ze te bewonen, vervult Gij alle werelden,
Die u niet kunnen bevatten.

Uit: Klinkenberg, P., Van de Franse Revolutie tot de Restauratie. Amsterdam, 1924


terug