Qu'est-ce que le Tiers état? (1789)

Wat is de Derde Stand?
Alles.
Wat is hij tot op dit ogenblik op politiek terrein geweest?
niets.
Wat vraagt hij?
Iets te worden.
De Derde Stand is een volledige natie. Wat is er nodig opdat een natie zou blijven bestaan en zou bloeien?
Private ondernemingen en openbare ambten. Alle private ondernemingen kunnen in vier groepen ondergebracht worden: veldarbeid, industrie en handel, wetenschappen en kunsten, en huisarbeid.
Wie oefent deze bedrijvigheden uit?
De Derde Stand. Maar de winstgevende en eervolle ambten zijn alleen door de leden van de bevoorrechte standen bezet ...
Wat is de Derde Stand tot hiertoe geweest?
Niets.

Abbé Sieyès over de Derde Stand, januari 1789 

terug