Robespierre over de gebeurtenissen op de het Champ de Mars

Laten we huilen om de burgers die zijn omgekomen. Laten we zelfs ook huilen
om de burgers die te goeder trouw het instrument van hun dood waren. Laten
we in elk geval proberen een reden voor troost te vinden in deze grote ramp.
Laten we hopen dat al onze burgers, gewapend en ongewapend, gewaarschuwd
zijn door dit afschrikwekkende voorbeeld en zich haasten om vrede en eendracht
te zweren naast deze pasgedolven graven.

in: Ruth scurr, Fatale zuiverheid. Robespierre en de Franse Revolutie. Amsterdam, 2006. p. 186Laatst bijgewerkt: 03 januari 2010