sans-culotSansculotten


De Sansculot behoorde tot de stoottroepen van de revolutie. Zij hadden een lange broek aan in plaats van een kuitbroek of culot, zoals de gegoede burgerij en de adel droeg. Bovendien droegen zij een Frygische muts en waren zij meestal bewapend met musket of knuppel. Iedereen die maar verdacht werd van contra-revolutionaire opvattingen had in hen een geduchte tegenstander. De Jacobijnen konden, zolang zij zorgden voor voldoende brood en werk, rekenen op hun steun. 


terug