Het schatkist probleem

De Franse schatkist was leeg tijdens de regeringsperiode van Lodewijk XVI. Oplossingen om aan de enorme schuldenlast iets te doen stuiten doorlopend op politieke tegenwerking van zowel de adel en geestelijkheid (die wilden niet betalen) als de burgerij (die wilden niet meer betalen). Aan het hof leefde men er vrolijk op los, zonder zich te bekommeren om de schuldenlast van Frankrijk. De uitgaven voor de hofhouding vormde een aanzienlijk bestanddeel van de totale uitgaven.


terug