Aanval op de Tuilerieën, 10 augustus 1792

suissegarde.jpg (254681 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zwitserse Garde wordt afgeslacht. Let op het vaandel dat de sansculotten meevoeren! Naar men zegt zou al snel  de rode vlag zijn gestoken.

 

Op 10 augustus - een ware journée revolutionnaire - werd de aanval op de Tuilerieën ingezet, waarbij tienduizenden sansculotten en patriotten reageerden op het luiden van de noodklokken.
De secties van Parijs stuurden vertegenwoordigers naar het stadhuis om de oude gemeenteraad te ontbinden. In plaats daarvan stelden zij de Commune de Paris in. Deze nieuwe raad was langs de weg van 'de volkswil'  tot stand gekomen, en zou in het verloop van de revolutie nog een voorname rol spelen. Een van haar eerste daden was het ontslaan van de bevelvoerders van de Nationale Garde, waarna een deel van de Nationale Gardisten die gelegerd waren nabij de Tuilerieën om de koning te beschermen hun posten verlieten en zelfs zich verbroederden met de aanhangers van de Commune. Daarbij werd ook de wijnkelder van het paleis eens stevig onder handen genomen. De Zwitserse Garde hield verbeten stand tegen de aanvallen van de sanculotten, maar toen deze kanonnen in stelling brachten gaven zij zich over. De menigte nam vervolgens wraak voor de slachtoffers die onder hen gevallen waren in de strijd, door de Zwitserse Garde voor het grootste gedeelte af te slachten.

En de koning en zijn familie? Die hadden een veilig heenkomen gezocht in de zaal waar de Assemblée Nationale bijeenkwam. Dat redde wellicht op dat moment zijn leven, maar niet zijn kroon: de Assemblée stemde er voor om hem tijdelijk uit zijn ambt te ontzetten en zichzelf om te vormen tot een Nationale Conventie die door middel van algemeen kiesrecht gekozen zou worden. Drie dagen later zou de koning en zijn gezin opgesloten worden in de Temple.


terug