De val van de Bastille, apocalyptisch?

ModelBAstilleOptocht.jpg (265714 bytes)

«Welaan dan Fransen, wie uwer een hart in het lijf heeft! Laat al uw kelen razen, hetzij ze van kraakbeen zijn of metaal, gij zonen der vrijheid! Spant krampachtig de uiterste krachten van lichaam en ziel in, want thans is ‘t het uur! Sla toe, Lodewijk Tournay, wagenmaker uit de Marais, oud-soldaat van het regiment Dauphiné, sla toe op de kettingen der buitenste ophaalbrug, al hagelt ook vuur om u heen! Nooit hebben naven of velgen zo de kracht van uw arm gevoeld! Naar beneden daarmee man, naar beneden in de Orcus. Het gehele verwenste gebouw zinke naar beneden en de dwingelandij worde voor immer verzwolgen! Volgens sommigen op het dak van de wachtkamer, volgens anderen op bajonetten staande, die men in de voegen van de muur had gestoken, beukt Lodewijk Toumay, bijgestaan door de wakkere Aubin Bonnemère (ook een oud-soldaat) uit alle macht; de ketting laat los, springt eindelijk en de vreselijke ophaalbrug valt met een donderend geraas naar beneden. Heerlijke uitkomst, en toch zijn, helaas, dit nog maar de buitenwerken. De acht grijnzende torens met de geweren hunner invaliden met hun keistenen en kanonnen, bedreigen ons nog ongedeerd uit de hoogte; een onoverkomelijke gracht met stenen wanden gaapt ons tegen, en de binnenste ophaalbrug keert ons de rug toe. De Bastille moet nog genomen worden.»

Uit: Jansen Perio, E.M., Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie. Baarn, 1989, p.62-63

De afbeelding is van Le Sueur, die kartonnen knipsels maakte over de Franse Revolutie. Dit is een model van de Bastille. Een dergelijk model werd tijdens de feesten van de revolutie in triomf meegedragen. Het was gemaakt van een van de stenen van de torens van de Bastille. Overal in Frankrijk kon men dergelijke souvenirs van de revolutie aan treffen.


terug