Luitenant Von Flue over de voorbereidingen van directeur Launay voor de verdediging van de Bastille, 7 juli

Aan zijn onzekerheid en besluiteloosheid kon ik duidelijk zien dat we bij een aanval onder zeer slechte leiding kwamen te staan. Hij was zo bang dat hij īs nachts de schaduwen van bomen en andere objecten om zich heen voor vijanden aanzag en in opdracht van hem moesten we de hele nacht waakzaam blijven. De stafofficieren, de koninklijke luitenant, de adjudant van het regiment en ikzelf gingen geregeld met hem in discussie, enerzijds om hem gerust te stellen over de door hem beklaagde zwakte van het garnizoen, anderzijds om het te overreden zich niet zo druk te maken over onbelangrijke details en zijn aandacht te bewaren voor belangrijke zaken. Hij luisterde wel steeds naar ons en scheen met ons advies in te stemmen, maar daarna deed hij dan toch weer het tegenovergestelde, en een minuut later veranderde hij nogmaals van gedachten. Kortom, zijn hele gedrag wees op een opperste besluiteloosheid.

uit: Scurr, Ruth, Fatale Zuiverheid. Robespierre en de Franse Revolutie. Amsterdam, 2006. p. 105 - 106


terug