De volksvijand is de staatsvijand, 1794

Volksvijanden zijn zij die de openbare vrijheid met geweld of met list zoeken te vernietigen. Voor volksvijanden worden aangezien die het herstel van het koninkrijk hebben geŽist of ernaar hebben gestreefd, degenen die de levensmiddelenaanvoer naar Parijs hebben trachten te verhinderen of de hongersnood in de republiek hebben trachten te veroorzaken, degenen die de plannen van de vijanden van Frankrijk hebben ondersteund door begunstiging van de samenzweerders en van de aristocratie, hetzij door hen te helpen vluchten of door hen ongestraft te laten, hetzij door vervolging en belastering van de patriotten, hetzij door corruptie van de volksvertegenwoordigers, hetzij door misbruik van de grondprincipes van de republiek.


terug