Ooggetuigeverslag door de Engelsman Richard Clough van de beeldenstorm in Antwerpen (1566)

"Vandaar trokken zij deels naar de parochiekerken, deels naar de godshuizen en richtten er zo'n verwoesting aan, dat ik niet geloof dat er ooit een dergelijke in één nacht is tot stand gebracht. Het verwonderlijkst is echter, dat ze zo weinig in aantal waren, want ik zag er in sommige kerken niet meer dan 10 of 12 die braken, meestal kwajongens en ander gespuis: er stonden echter veel toekijkers en misschien wel aanstichters bij. In de stad zelve was alles zo rustig en stil, alsof er niets in de kerken te doen ware geweest; de lieden stonden gekleed in hun deuren en zagen de beeldenstormers van de ene kerk naar de andere trekken "vive le geus" schreeuwende en hun toeroepend zich maar stil te houden. Zodat ik dan ook algauw, met nog wel 10.000 anderen, de kerken ging rondlopen om te zien wat er was voorgevallen. In de grote kerk (O.-L.-Vrouwekerk) zag het eruit als een hel, er brandden meer dan 1000 toortsen en er was een leven, een getier en geraas alsof hemel en aarde vergingen van al die beelden en kostelijke kunststukken die omvergehaald en aan stukken geslagen werden, de verwoesting was er zo groot, dat er geen plaats was om door te dringen.


terug