Viglius (1507-1577)

Viglius was de zoon van een eigengerfde Friese boer. Hij maakte carrire op grond van zijn bekwaamheden, niet op grond van geboorte. Zijn naam is uit het Fries gelatiniseerd tot Viglius. Hij heeft vooral grote naam gemaakt als rechtsgeleerde. Hij was een voorbeeldig legist en bovenal een pleitbezorger van het katholicisme. Zijn koning Filips II volgde hij zeer trouw, maar dat neemt niet weg dat hij kritiek had op de anti-nationale politiek - voorzover er sprake was van een natie - van Filips en op de grote mate van religieuze intolerantie. Viglius heeft echter nooit Filips gebruskeerd. In 1549 werd hij voorzitter van de Geheime Raad (tot 1569) en in 1554 werd hij ook voorzitter van de Raad van State. Bij de afkondiging van de "Matiging" door Margaretha van Parma was Viglius een voorstander van de voorgestelde maatregelen.


terug