DE FRANSE REVOLUTIE VERDEELD IN ACHT PERIODEN

De indeling van de Franse Revolutie begint vanzelfsprekend met de vaststelling van de begin- en einddata. Meestal neemt men de gebeurtenissen in de zomer van 1789 als beginpunt en de herfst van 1799 als eindpunt. Soms wordt ook wel de inleiding op de gebeurtenissen als beginpunt van de Franse Revolutie genomen, namelijk de hervormingsplannen van de minister van FinanciŽn Calonne.  Als eindpunt wordt tevens genoemd 1794 en het einde van de Terreur.