AUGUSTUS, 1945 

Het geluk van het volk van Vietnam!De Onafhankelijkheid van Vietnam!

Om deze doeleinden te bereiken hebben wij onszelf verklaard gereed te zijn voor welk offer dan ook en wij verlangen dat ons offer nuttig is voor het volk.Overwegende dat de eenheid van al onze landgenoten op dit moment datgene is wat ons land nodig heeft, deden wij op 22 augustus een beroep op ons volk: "In dit beslissende uur van onze nationale geschiedenis, betekent eenheid leven, verdeeldheid de dood."In het licht van de krachtige democratische geest die in het noorden van ons koninkrijk groeiende is, vreesden wij dat het conflict tussen Noord en Zuid onvermijdelijk zou zijn als wij af zouden wachten wat het Nationale Congres over ons zou beslissen, en wij weten dat dit conflict, als het zou uitbreken, ons volk in lijden zou onderdompelen en in de kaart van de aanvallers zou spelen.We kunnen slechts met een gevoel van weemoed terug denken aan onze glorieuze voorouders die zonder ophouden 400 jaar lang vochten om ons land te vergroten van Thuan Hoa tot Hatien. Desondanks en gesterkt in onze overtuiging hebben wij besloten afstand te doen van de troon en de macht over te dragen aan de democratische Republikeinse Regering.Bij het verlaten van onze troon, willen wij slechts drie wensen tot uiting brengen:1. We verzoeken dat de nieuwe Regering de zorg op zicht neemt van de dynastieke tempels en koninklijke tomben.2. We verzoeken de nieuwe Regering om broederlijk met alle partijen en groepen die gestreden hebben voor de onafhankelijkheid van ons land om te gaan ook al hebben zij de volksbeweging niet op de voet gevolgd; en dit te doen opdat zij in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen in het herstel van het land en om te laten zien dat het nieuwe bewind gebaseerd is op de absolute eenheid van de gehele bevolking.3. We nodigen alle partijen en groepen, alle klassen van de samenleving, evenals de koninklijke familie uit zich zonder terughouden verbroederen in steun aan de democratische regering met het op het consolideren van de nationale onafhankelijkheid.Gedurende ons twintigjarige regering hebben wij veel bitterheid meegemaakt. Vandaar dat wij gelukkig zullen zijn als vrij burger in een onafhankelijk land. Wij zullen niemand toestaan onze naam of de naam van de koninklijke familie te misbruiken om zo onenigheid onder onze mede-landgenoten te zaaien.Lang leve de onafhankelijkheid van Vietnam!Lang leve onze Democratische Republiek! 

Bron: La Republique [Hanoi], Issue no.1 (October 1, 1945), translated in Harold R. Isaacs (ed.), New Cycle in Asia (1947), pp. 161-162.

Ontleend aan: http://coombs.anu.edu.au/~vern/van_kien/baodai.html


terug