Le Duc Tho

Hij werd rond1912 in Noord-Vietnam geboren. Le Duc Tho behoort tot de stichters van de communistische partij van Indochina waarvan hij voor een belangrijk deel de opbouw bepaalde. Hij kreeg de verantwoording voor de organisatie van de opstand in het zuiden. Met Henri Kissinger onderhandelde hij over een mogelijke vrede in Vietnam. Toen hij samen met Kissinger de Nobelprijs voor de vrede aangeboden kreeg, weigerde hij deze in ontvangst te nemen. In zijn ogen was het wapenstilstandsaccoord in 1973 nog geeen vrede. Bovendien vopnd hij Kissinger een leugenaar.


terug