McNamara - "the can-do man in the can-do society in the can-do era" -, Foreign Affairs, mei-juni, 1995, no. 3, p. 154

McNamara geeft in zijn memoires als verklaring voor het falen van de politiek van de VS in Vietnam het totale gebrek aan kennis over Vietnam en zijn verhouding met zijn buren, zoals China. Hij geeft verder als reden voor het mislukken het overspoeld worden door de problemen die op de beleidsmakers afkwamen - "a blizzard of problems" - (FA, p. 156). Interessant is de verwijzing naar de McCarthy-tijd, waarin de laatste experts van Aziatische afkomst verdreven werden uit het State Departement (p.157). De belangrijkste reden voor het mislukken is echter het niet doorschouwen van de gevolgen van de containment politiek, waarvan de Vietnampolitiek een verlengstuk was ipv. een zelfstandig te beoordelen en af te handelen probleem. In zijn biografie legt McNamara omstandig uit hoe hij al zeer vroeg tot inkeer kwam over Vietnam maar toch besloot in de regering te blijven om zo Johnson bij te sturen. De laatste was echter niet uit op inhoudelijke afweging van zijn beleid, maar slechts op zoek naar argumenten waarmee hij zijn beleid kon staven.


terug