De Verenigde Staten erkent de toegenomen soevereiniteit in de Staat Vietnam: notitie van de Amerikaanse ambassadeur [Philip C. Jessup] aan het Staatshoofd van Vietnam [Bao Dai], 27 januari 1950

De Minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, heeft mij de instructie gegeven om aan U Majesteit de dankbaarheid van de Regering van de Verenigde Staten over te brengen bij het aanvaarden door Uwe Majesteit van de bevoegdheden die door de Franse Republiek begin dit jaar zijn overgedragen en de beste wensen met het volste vertrouwen voor de toekomst van de State Viet Nam, waarmee er naar uitziet om nauwere banden aan te knopen. Mijn Regering gelooft dat zowel het volk van Viet Nam als het Franse volk gelukgewenst dient te worden met deze ontwikkeling.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft mij eveneens gevraagd om zijn persoonlijke hoop en verwachting over te brengen dat Uwe Majesteit er in zal slagen om door middel van zijn huidige inspanningen stabiliteit en welvarendheid in Viet Nam te bewerkstelligen, hetgeen - daar kunt Uwe Majesteit van verzekerd zijn - mijn Regering met grote aandacht volgt.

Ontleend aan:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/indoch/inch007.htm


terug