President Johnson op 4 augustus in een rede voor radio en televisie

Herhaalde gewelddaden tegen de strijdkrachten van de VS moeten niet alleen worden beantwoord met een parate verdediging, maar ook met een positief antwoord. Dat antwoord wordt gegeven op het moment, dat ik tot u spreek. Er wordt vanuit de lucht opgetreden tegen marinevaartuigen en zekere ondersteuningsfaciliteiten van Noord Vietnam, die bij deze vijandelijke operaties zijn gebruikt.

In algemene zin maakt deze nieuwe daad van agressie, die rechtstreeks tegen onze eigen strijdkrachten is gericht, ons in de VS opnieuw volkomen duidelijk, hoe belangrijk de strijd voor vrede en veiligheid in Zuid-Oost AziŽ is. Agressie door terreur tegen vredelievende dorpelingen van Zuid Vietnam is nu uitgebreid tot openlijke agressie tegen de VS van Amerika in volle zee.


terug