Uit de onafhankelijkheidsverklaring van de Democratische Republiek Vietnam, 1945

In de herfst van 1940, toen de Japanse fascisten Indo-China binnendrongen om het te gebruiken als steunpunt in de oorlog tegen de geallieerden, verrieden de Franse kolonisten ons land, gaven het in handen van de veroveraars en capituleerden voor Japan. Sindsdien lijdt ons volk onder een dubbele druk. Dat verslechterde de toch al beklagenswaardige situatie van het volk. Eind 1944 en begin 1945 stierven er in uitgestrekte gebieden, van Quang-tri in het zuiden tot het noorden van het land meer dan 2 miljoen landgenoten van de honger.

Op 9 maart 1945 ontwapenden de Japanners de Franse troepen. En opnieuw zijn de Franse koloniale meesters gevlucht of hebben zij gecapituleerd. Zij waren dus niet in staat ons te 'beschermen', maar verkochten integendeel in de loop van vijf jaar ons land tot tweemaal toe aan de Japanners.

De Vietmin riep de Fransen tot 9 maart 1945 voortdurend op tot de strijd tegen de Japanse bezetters. De Franse kolonialisten gingen niet op deze voorstellen in, maar verscherpten hun terreur tegen de Vietnamese patriotten nog meer dan voorheen. Zij schrokken er niet voor terug vr hun vlucht vele politieke gevangenen in Yen-bay en Cao-bang op barbaarse wijze te vermoorden ...

De facto had ons land in de herfst van 1940 opgehouden een Franse kolonie te zijn; het werd een Japanse. Na de capitulatie van Japan kwam het hele volk van ons land in opstand, nam de macht in handen en stichtte de Democratische Republiek Vietnam.

Eigenlijk hebben wij zonde vrijheid en onafhankelijkheid dus niet bevochten op de Fransen maar op de Japanners.

De Fransen vluchtten, de Japanners capituleerden en keizer Bao Dai deed afstand van de troon. Ons volk ontdeed zich van de ketenen van de koloniale slavernij, waarin het reeds bijna honderd jaar werd vastgehouden en schiep het onafhankelijke Vietnam. Tegelijkertijd bracht ons volk de monarchie ten val, die duizenden jaren had bestaan en voerde het een republikeins democratisch bestel in.

Op grond van het bovenstaande verklaren wij - de leden van de voorlopige regering van het nieuwe Vietnam, die het hele Vietnamese volk vertegenwoordigt - dat wij alle betrekkingen met het imperialistische Frankrijk verbreken, alle verdragen over Vietnam, die Frankrijk heeft ondertekend, ongeldig verklaren en alle privileges intrekken, die de Fransen zich op ons grondgebied hebben aangematigd.


terug