Accoord over de Onafhankelijkheid van Vietnam
Maart, 1946.

1. De Franse regering erkent de Republiek Vietnam als een vrije staat, die zijn eigen Regering, eigen Parlement, eigen leger en eigen financiën heeft en die deel uitmaakt van de Indochinese Federatie van de Franse Unie.Met betrekking tot de eenwording van de drie Ky (Nam Ky of ook wel Cochin China, Trung Ky, ook wel Annam, en Bac Ky of ook wel Tonkin) aanvaardt de Franse Regering dat zij de beslissingen van het volk op basis van een referendum zal nakomen.

2. De Regering van Vietnam verklaart zich zelf bereid om het Franse leger op vriendschappelijke wijze te ontvangen wanneer het in overeenstemming met internationale afspraken de Chinese troepen komt aflossen. In een Bijlage bij de voorliggende preliminaire Conventie zullen de voorwaarden worden vastgesteld onder welke de aflossingsoperatie zal plaatsvinden.

3. De uiteenzettingen die hierboven geformuleerd zijn zullen direct van kracht worden nadat de handtekeningen zijn uitgewisseld. Elk van de ondertekenende partijen zal de noodzakelijke stappen zetten om de vijandelijkheden te beëindigen, om de troepen op hun respectievelijke posities te houden en om een atmosfeer te scheppen die gunstig is voor het openen van directe vriendschappelijke en openhartige onderhandelingen.

De onderhandelingen zullen met name betrekking hebben op de diplomatieke banden tussen Vietnam en buitenlandse staten, de toekomstige status van Indochina, en economische en culturele belangen.Getekend door: Sainteny, Ho Chi Minh, Vu Hong Khanh 

Bron: Bulletin Hebdomédaire Ministère de la France d'Outremer, no. 67 (March 18, 1946) translated in Harold R. Isaacs (ed.), New Cycle in Asia (1947), pp. 161-162

Ontleend aan: http://coombs.anu.edu.au/~vern/van_kien/indagree.html


terug