Proclamatie van Ho Chi Min, 1945

Beste vrienden,

De Fransen hebben ons land meer dan tachtig jaar onderdrukt en de Japanners ongeveer vier jaar. Ons volk heeft onbeschrijfelijke armoede geleden. Het is hartverscheurend daaraan thans terug te denken. Dank zij de onverbrekelijke eenheid van ons volk en het verstandige beleid van de regering zijn wij in staat geweest de banden van slavernij te verbreken en onze onafhankelijkheid en vrijheid te herwinnen. Als wij niet genoeg mensen hebben, hebben wij niet voldoende kracht; als er geen regering is, kan niemand het volk leiden. De regering en het volk moeten derhalve een hecht blok vormen. Wij hebben thans onze Democratische Republiek Vietnam gesticht. Maar wanneer ons land vrij is en het volk ontbeert geluk en vrijheid, dan heeft onze onafhankelijkheid geen enkele zin. Onze regering heeft het volk beloofd dat zij haar best zal doen iedere burger zijn deel van het geluk te geven. Bij de wederopbouw van ons land zullen wij langzaam te werk gaan. Wij kunnen ons land niet in een maand of een jaar herbouwen. Maar vanaf de eerste dag moeten wij ons laten leiden door onze fundamentele beginselen. Wij dienen te beseffen dat alle overheidsorganen, van de centrale tot de gemeentelijke instanties, in dienst staan van het volk, dat wil zeggen dat zij tot taak hebben op te komen voor de belangen van het gehele volk en dat volk niet mogen onderdrukken, zoals de Fransen en de Japanners hebben gedaan.

Wij moeten ons inspannen datgene te doen wat in het belang is van het volk.

terug