Vietnamprotest

In 1967 werd het protest massaal. Op 15 april van dat jaar betoogden in New York hondervijfentwintigduizend mensen tegen Johnsons Vietnam-politiek. In de week van 16 tot 22 oktober 1967 vonden overal in de Verenigde Staten demonstraties plaats. Hierbij kwam het herhaaldelijk tot ongeregeldheden, met name bij rekruteringsbureaus van het leger, waar dienstplichtigen hun oproep teruggaven of verbrandden. Het hoogtepunt in deze, door militante pacifisten georganiseerde week was een protestmars van circa honderdduizend mensen naar het Pentagon. Een stormloop op het gebouw 'om de oorlogsmachine buiten werking te stellen' werd afgeslagen. Zevenhonderd deelnemers,onder wie de schrijver Norman Mailer, werden gearresteerd. In de week van 4 tot 10 december poogden pacifisten de rekruteringscentra te blokkeren. Een gevolg van deze acties was dat op 10 juli 1968 de bekende kinderdokter dr. benjamin Spock, de studentenpastor William Coffin, de schrijver Mitchell Goodman en de student Michael Ferber werden veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf: zij hadden dienstplichtigen advies en hulp gegeven om zich aan de dienstplicht te onttrekken (velen weken uit naar Canada) en hen opgeroepen hun draft cards te vernietigen of terug te sturen. (Uit: Onze jaren).

terug